Wat Tai Chi je kan leren over relaties

Iedereen heeft al wel eens in een drukke menigte gestaan: het station, de rij aan de kassa, een zomerfestival, ... Er zijn veel verschillende manieren van staan. Ze kunnen een wereld van verschil [...]

De kracht van intentie

In de Chinese bewegings- en gezondheidskunst Qigong is het de gewoonte om voor het oefenen een aantal formules uit te spreken die je intentie richten. Intentie is een krachtig en beproefd [...]

Tai Chi en Qigong in tijden van oorlog

Dat Tai Chi en Qigong oorlog uit de wereld zouden kunnen helpen is jammer genoeg naïef en zelfs bijna beledigend voor de slachtoffers. En toch hebben deze oude bewegingskunsten net in tijden van [...]

Hoe Hemel, Aarde en Mens verbonden zijn

Tian Di Ren, of Hemel, Aarde en Mens, wordt in Chinese filosofische beschouwingen vaak als één woord uitgesproken. Het is een drie-eenheid die waardevolle inzichten kan bieden aan de Tai Chi- en [...]