Is het je al opgevallen dat de meeste Qigongbewegingen drie keer herhaald worden, of zes keer? Of negen keer? Iedereen doet het, en weinig mensen weten waarom. Er zijn nochtans een aantal uiteenlopende, maar mooie verklaringen voor.

Drie Schatten

De meest voor de hand liggende verklaring van de magische kracht van het cijfer drie is natuurlijk de Drie Schatten of San Bao. Het zijn Hemel, Mens en Aarde. Het zijn ook Lichaam, Gevoel en Geest. Of Jing (essentie), Qi (energie) en Shen (geest). Of het zijn de onderste dantian (de buik), de middelste dantian (de borst) en de bovenste dantian (het hoofd), en zo kan je nog een tijdje doorgaan. Meer over de Drie Schatten vind je in dit artikel.

Yin en yang

Een andere, heel plausibele verklaring van het gebruik van het getal drie en de veelvouden ervan is dat het getal twee harmonisch is. Het is helemaal af. Het is yin en yang, in een subtiel maar perfect evenwicht. Dat evenwicht is dynamisch, maar het houdt zichzelf in stand en leidt dus niet noodzakelijk tot beweging en verandering.

Komt er een derde factor bij, dan gaat alles aan het schuiven, aan het wentelen, aan het veranderen. Dan wordt de Qi in beweging gezet en dat is nu net wat zo heilzaam is aan Qigong. Het is trouwens de reden waarom alle oneven getallen (1,3,5,7,9) yang of actief zijn en de even getallen (0,2,4,6,8) yin of passief.

Negen

Nog vaker dan drie keer worden bewegingen negen keer herhaald in Qigong. Dat is logisch, want negen is drie maal zo krachtig als drie. Negen is ook het hoogste en dus meest yange yang-getal.
In China en Japan wordt op de negende dag van de negende maand het feest van de ‘dubbele yang‘ gevierd. Vroeger trokken mannen dan de bergen in om er thee of wijn te drinken van Chrisanthemum, een zuiverende plant die in China wordt gebruikt zoals kamille bij ons.

Een andere verklaring is mooi, maar misschien voor sommigen wat te esotherisch. In de Yi Jing, het Boek der Veranderingen, zien we het prachtige beeld van acht mogelijke combinaties van yin en yang. Elk trigram bestaat uit drie streepjes die ofwel yin (onderbroken) ofwel yang (ononderbroken) zijn.
Die trigrammen zijn niet statisch; ze leren ons hoe alles in de natuur steeds verandert. Ze transformeren continu. Je gaat dus heel de tijd van het ene trigram naar het andere, van Hemel naar Meer naar Vuur naar Donder enz. Eens je de Acht Trigrammen doorlopen hebt, komt de transformatie tot een hoogtepunt en wordt het levenselixir gecreëerd.

Je zou voor minder negen keer dezelfde beweging doen!

En deel je ervaring hieronder met anderen. Zo leren we van elkaar!

Leave a Comment