Tian Di Ren, of Hemel, Aarde en Mens, wordt in Chinese filosofische beschouwingen vaak als één woord uitgesproken. Het is een drie-eenheid die waardevolle inzichten kan bieden aan de Tai Chi- en Qigongbeoefenaar.

Hemel

De Hemel is niet de Hemel die wij kennen, die met de rijstpap en de gouden lepeltjes. Het is de Pure Yang, het actieve, scheppende principe. Dat is niet enkel een louter filosofisch concept. Met wat oefening kan je de hemelenergie ook waarnemen. Voor sommigen voelt dat als tintelingen in de kruin, voor anderen als hemels water dat door je lichaam stroomt of als warmte van bovenaf. Of als dat alles tegelijk 🙂
Kosmische straling is trouwens niet zo zweverig als ze lijkt. De Oostenrijkse fysicus Victor Hess ontdekte deze straling al in 1912 en kreeg er later trouwens een Nobelprijs voor.

In het lichaam correspondeert de Hemel met de bovenste dantian, het derde oog, de Shen, het bewustzijn. Hier lees je trouwens meer over de Shen.

Aarde

De Aarde is de pure Yin: zwaar, massief, log en zacht. De Aarde is het passieve, voedende principe. Ze is wat je voelt onder je voeten. Dat kan stevigheid zijn, misschien veiligheid of verankering, verdieping of gronding. In ieder geval is er de zwaartekracht, die alles naar beneden trekt. De beroemde, in medische Qigong gespecialiseerde Amerikaanse professor Jerry Alan Johnson beschrijft de aarde-energie als ‘Qi die door de aarde zelf wordt gegenereerd. Die energie omvat de in de aarde aanwezige electromagnetische velden, onderaardse stralingen en thermoluminescentie (licht en hitte afkomstig van het centrum van de aarde).’

De Aarde correspondeert met de onderste dantian, dat is het energetisch centrum in je buik, niet voor niets de plek waar baby’s tot volle wasdom komen.

Mens

Wanneer de yange zaadcel, begeesterd door de pure yang-energie van het scheppende principe, de yinne eicel bevrucht, wordt nieuw leven geschapen. Het is immers de interactie tussen yin en yang die energie (Qi) genereert. De Mens staat hierbij symbool voor de Tienduizend Dingen, alle levende wezens, die onderhevig zijn aan het spel van yin en yang, aan de dualiteit van het leven.

De Mens correspondeert met de middelste dantian, met de Qi, de adem, de vitaliteit, het niveau van de emoties.

Oefening

Beter dan oeverloos te filosoferen over deze drie concepten, brengt deze oefening je misschien dichterbij:

Zit of sta rechtop, met je voeten stevig op de grond. Sluit, voordat je verder leest, even de ogen om te voelen of je nog ergens spanning vasthoudt en laat die spanning los, zo goed en zo kwaad als je dat op dit moment kan.

Voel nu hoe de zwaartekracht je lichaam naar de grond drukt. Elke cel wordt omlaag gedrukt… Niet alleen je voeten, maar zelfs elke cel in je hoofd is onderhevig aan die zwaartekracht.
Als dit de enige werkzame kracht zou zijn, zou je nu helemaal plat op de aarde liggen, als een plas of als een pannenkoek…

Gelukkig is er ook een opstijgende kracht die elke cel volume geeft, ruimte, een zekere lichtheid. Niet alleen je hoofd wordt erdoor omhoog getrokken, maar ook de cellen in je onderste ledematen worden meegenomen in die opstijgende beweging. Je organen krijgen wat meer plaats, je wervelkolom wordt wat langer. Je staat of zit rechtop.

Zo is elke cel in evenwicht: zwaartekracht en opstijgende kracht vullen elkaar aan en heffen elkaar op. Soms wat meer, soms wat minder.

De dynamiek tussen deze polen genereert levensenergie of Qi, een beetje zoals een batterij dat doet door de verbinding van twee polen. Misschien voel je die Qi in je lichaam. En misschien voel je het evenwicht tussen zwaartekracht en opstijgende kracht.

Als dat evenwicht harmonisch is, is er ontspanning en gezondheid. dan kan de Qi vrij stromen doorheen het lichaam. Dan ben je stevig geworteld in de realiteit, in het aardse bestaan en de materie, en tegelijk licht, beweeglijk en soepel. Je bent gevoelig en open voor de meer etherische aspecten van het leven.

Geniet van dit evenwicht, van het spel van het leven, en deel gerust je ervaringen hieronder!

Leave a Comment