AANMELDEN

voor een les Qigong

Op deze pagina kan je aanmelden en registreren voor de Qigonglessen.
Meer details over Qigong vind je hier.
Je eerste les is steeds een gratis proefles, heel vrijblijvend, gewoon om te proeven en te proberen.

Omdat de plaatsen door de coronamaatregelen erg beperkt zijn, moet je voor Qigong les per les inschrijven. Als een groep volzet is, kan je inschrijven voor de week nadien.
maandag 9u30
Mortsel (Atrium)
woensdag 10u45
Mortsel (Atrium)
donderdag 9u45
Kapellen (Binnenweg)
zaterdag 10u
Online
28/sep 30/sep 24/sep 26/sep
5/okt 7/okt 1/okt 3/okt
12/okt 14/okt 8/okt 10/okt
19/okt 21/okt 15/okt 17/okt
26/okt 28/okt 22/okt 24/okt
9/nov 18/nov 29/okt 31/okt
16/nov 25/nov 12/nov 14/nov
23/nov 2/dec 19/nov 28/nov
30/nov 9/dec 26/nov 12/dec
7/dec 16/dec 3/dec 19/dec
14/dec 6/jan 10/dec 9/jan
4/jan 13/jan 17/dec 16/jan
11/jan 20/jan 7/jan 23/jan
18/jan 27/jan 14/jan 6/feb
25/jan 3/feb 21/jan 13/feb
We verwerken je gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,  c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de Data Protection Officer van het Agentschap Zorg & Gezondheid contacteren via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be. We houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd van 14 dagen, waarna ze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.