Yin en yang zijn voor Tai Chi en Qigong wat in- en uitademen zijn voor een mens; ze zijn onmisbaar en onafscheidbaar. Inzicht in de dynamiek tussen deze twee aanvullende uitersten geeft meer plezier en inhoud aan je Tai Chi- of Qigongbeleving, maar geeft ook verdieping aan je hele leven.

Yang tegen yang

We leven in een wereld waar yange kwaliteiten als snelheid, groei en in zekere zin zelfs agressie als belangrijke waarden gelden. Veel mensen reageren hierop door zich extra in te spannen (en op te spannen), door zich op te jagen, zich schrap te zetten en zich ‘niet te laten doen’.
Het is yang tegen yang, oog om oog, vuur bestrijden met vuur.

Wanneer je de neiging hebt om vuur te bestrijden met vuur, denk er dan aan dat de brandweer meestal water gebruikt…
Yinne kwaliteiten zijn de beste remedie tegen een overdaad aan yang. Rust neutraliseert onrust, ontspanning werkt heel goed tegen spanning, liefde is een wapen tegen haat en agressie.

Yin tegen yin

Uiteraard is een overdaad aan yin ook niet zaligmakend. Je krijgt dan al gauw een toestand van lethargie, onzekerheid, afbraak en zwakte. Te veel water leidt tot niets en een gebrek aan vaste grond onder de voeten heeft nog nooit iemand deugd gedaan.

Duwen met de handen

De dynamiek tussen yin en yang wordt op een mooie manier duidelijk en voelbaar in de Tai Chi-discipline Tui Shou (duwen met de handen). Het is een partneroefening zonder al te veel regels waarbij je elkaar simpelweg tracht om te duwen. De ervaring leert dat het niet de meest gespierde of agressieve is die het langst rechtop blijft staan. Het is degene die stevig staat als een rots en soepel is als water. Een dynamisch evenwicht dus tussen yin en yang.

Yin en yang

Yang is actie, naar voor gaan, naar boven, aanvallend.
Yin is terugtrekken, verzamelen, naar achter, naar onder.
Beide bewegingen zijn nodig, aanvullend en er is steeds iets van het ene aanwezig in het andere. In Duwen met de handen word je je steeds meer bewust van het dynamische spel van deze twee krachten. Op die manier wordt de oefening een laboratorium voor het grotere Spel van het leven.

Taiji

Door in je Tai Chi- of Qigongvorm de aandacht en de intentie te laten rusten in Dantian (de buikzone), kom je tot een gewaarwording van eenheid, allesomvattendheid, verbondenheid.
Yin en yang worden één in Dantian, net zoals ze één worden in de Taiji, het beroemde yin-yangsymbool. Bewegen vanuit Dantian is bewegen als een geheel. Het is bewegen vanuit je centrum, vanuit de plek waar yin en yang elkaar ontmoeten en vanwaar je haarfijn kan aanvoelen waar en wanneer het evenwicht verstoord wordt.

Wuji

Alle acties die je vanuit die eenheid doet, komen voort uit de ‘ene Qi’, een energie die zo krachtig is omdat ze helemaal is, volledig, niet gefragmenteerd, niet in conflict met zichzelf. De bekende Tai Chi meester Sun Lutang vermeldt die ‘ene Qi’ constant in zijn geschriften.

Die ene, verbonden Taiji-energie komt dan weer voort uit de Wuji, de Leegte, de lege cirkel. En daar keer je naar terug telkens wanneer je eindigt met je Tai Chi-vorm. Je keer terug naar de Bron…

En deel je ervaring hieronder met anderen. Zo leren we van elkaar!

Leave a Comment