AANMELDEN

voor Tai Chi in het Park

Op deze pagina kan je aanmelden en registreren voor Tai Chi in het Park.
Meer details over deze activiteit vind je hier.

Sinds 12/8 mogen we terug met een groep van 50 deelnemers Tai Chi doen. Een mondmasker is niet verplicht, wel aangeraden wanneer je de gepaste afstand niet kan houden voor en na het sporten.
Je kan je aanmelden vanaf maandag 9u tot en met zondagochtend 11u, zolang er plaatsen vrij zijn.
We werken niet met een wachtlijst.

Let op: elke persoon van je gezelschap moet afzonderlijk registreren.

We verwerken je gegevens in opdracht van het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid en in lijn met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad, op grond van artikel 6,  c (“noodzakelijke verwerking om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust”) en artikel 3, 10° Ministerieel besluit van 24 juli 2020 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. Indien je vragen hebt over deze verwerking, of je wil een verzoek dan wel klacht indienen, kan je de Data Protection Officer van het Agentschap Zorg & Gezondheid contacteren via veiligheidsconsulent.zg@vlaanderen.be. We houden je gegevens bij in een gesloten envelop voor een duurtijd van 14 dagen, waarna ze onherroepelijk worden vernietigd. Enkel in het geval van een vastgestelde besmetting, worden jouw gegevens verder gecommuniceerd naar de bevoegde overheidsdiensten. In geen geval gebruiken we je gegevens voor marketing- of andere doeleinden dan tracing in het kader van de COVID-19 pandemie.